O autoru

Ovaj Web Site je privatne prirode i sadrži podatke o vlasniku. Prezentirane su i knjige, muzika i programi koje sam napravio. Oni se mogu dobiti uz naknadu i na zahtjev email-om. Tu su i stranice koje daju uputstva za korištenje i podršku navedenim aplikacijama.